https://hoanmydanang.com/thai-san/ /vn/cam-on

Cùng Hoàn Mỹ chào đón con yêu


Gói sinh Giá dịch vụ thường Giá dịch vụ cao cấp Trường hợp không có
BẢO HIỂM Y TẾ
(Cộng thêm)
Sinh thường
Phòng 4 giường 8.700.000 11.100.000 1.400.000
Phòng 2 giường 9.200.000 11.600.000 1.400.000
Phòng 1 giường 11.000.000 12.700.000 1.400.000
Sinh mổ lần 1
Phòng 4 giường 9.800.000 14.100.000 2.400.000
Phòng 2 giường 10.800.000 15.100.000 2.400.000
Phòng 1 giường 12.800.000 16.900.000 2.400.000
Sinh mổ lần 2
Phòng 4 giường 10.200.000 14.200.000 2.900.000
Phòng 2 giường 11.200.000 15.200.000 2.900.000
Phòng 1 giường 13.100.000 17.000.000 2.900.000
Sinh mổ lần 3
Phòng 4 giường 10.500.000 14.100.000 2.900.000
Phòng 2 giường 11.400.000 15.100.000 2.900.000
Phòng 1 giường 13.400.000 16.900.000 2.900.000
Sinh không đau
Phòng 4 giường 10.800.000 13.600.000 1.400.000
Phòng 2 giường 11.300.000 14.200.000 1.400.000
Phòng 1 giường 12.500.000 15.200.000 1.400.000

(Bảng giá trên áp dụng cho mẹ và bé sau sinh/mổ với thể trạng sức khỏe bình thường, BHYT 80%)

Trường hợp bệnh viện hết phòng theo yêu cầu của khách hàng đăng ký ban đầu,
chúng tôi sẽ sắp xếp loại phòng khác phù hợp và giảm 10% giá phòng này

Sinh không đau áp dụng với thể trạng của mẹ đảm bảo sinh thường theo chỉ định của bác sĩ, trường hợp không thể sinh thường áp dụng chuyển đổi sang các gói sinh mổ (phát sinh các chi phí chệnh lệch/thuốc/VTYT…)

Gói sàng lọc nhi sơ sinh Giá dịch vụ
Gói sàng lọc nhi sơ sinh 5 bệnh lý 1.900.000
Gói sàng lọc nhi sơ sinh 68 bệnh lý 3.100.000
Gói sàng lọc nhi sơ sinh 73 bệnh lý 3.400.000