Thời gian làm việc
DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU SOAR TOÀN CẦU | BV Hoàn Mỹ Đà Nẵng

DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU SOAR TOÀN CẦU

14-11-2016

Hưởng ứng tuần lễ này, VPĐD GlaxaoSmithKline phối hợp với Hô Hấp Tp. HCM tổ chức hội thảo trực tuyền DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU SOAR TOÀN CẦU 2016. Hội nghị trực tuyến truyền từ Singapore về HCM và trực tuyến truyền 4 châu lục với chủ đề: ‘’Đề kháng kháng sinh – vấn đề toàn cầu’’. Hội thảo trực tuyến được diễn ra vào thứ tư, ngày 16 tháng 11 năm 2016 vào lúc 12:00 -13:30

  

Quý vị có thể tham gia hội thảo trực tuyến theo đường dẫn: http:/bit.ly/soar-L-1

Event Password: GSK