Thời gian làm việc
Cuộc thi ảnh online ''Nụ cười Hoàn Mỹ'' | BV Hoàn Mỹ Đà Nẵng

Cuộc thi ảnh online ''Nụ cười Hoàn Mỹ''

21-04-2016

- Đối tượng tham gia: Toàn thể Điều dưỡng, Kỹ thuật viên và Nữ hộ sinh hiện đang làm việc tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng
 
- Thời gian: 20/04/2016 đến 30/04/2016
 
- Ảnh dự thi được gởi về Email: Contactus.danang@hoanmy.com
Kèm theo thông tin.
+ Tên người dự thi
+ Khoa Phòng 

+ Địa chỉ facebook cá nhân

- Giải thưởng sẽ tính theo tổng lượt Like + share + comment