Thời gian làm việc
CLB Đái Thái Đường Tháng 9/2017 - Bệnh thận đái tháo đường | BV Hoàn Mỹ Đà Nẵng

CLB Đái Thái Đường Tháng 9/2017 - Bệnh thận đái tháo đường

12-09-2017


 

Bệnh thận do đái tháo đường là gi? 

 

• Thời gian : 7h – 10h30, 16/9/2017
 
• Địa điểm : Hội trường tầng 5, BV Hoàn Mỹ Đà Nẵng
 
• Địa chỉ : 161 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng
 
• Chuyên đề số 6 : Biến chứng Thận Đái Tháo Đường
 

• Giảng viên : Bs CKII Hoàng Ngọc Thọ - Khoa Nội Tiết Đái tháo đường

Buổi sinh hoạt bao gồm các hoạt động:

 

• Kiểm tra đường huyết miễn phí
 
• Tư vấn và trả kết quả
 
• Cấp thẻ hội viên CLB bao gồm các ưu đãi khi khám & điều trị ĐTĐ tại bệnh viện
Để đăng ký tham gia, quý bệnh nhân vui lòng liên hệ trước qua số điện thoại: 02363 650 565 (sáng: 7h-11h, chiều: 12h30 – 16h).

Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng